سازندگان این وبسایت

آرین تاجمیرریاحی

Dabb-End

بهار بهادران

UX Designer

سینا ریسمانچیان

Lead Dabbe

کیارش گل‌زاده

Front-End